Qigong, Daoyin, Chi Kung, Yangsheng

The Gentle Mind-Body Arts of T'ai Chi Ch'uan and Qigong

By
Michael P. Garofalo

I welcome your comments, suggestions, contributions, questions and ideas.

Please Click Here to Send Me an Email

 

Cloud Hands: Taijiquan Website

Valley Spirit Qigong

 

Qigong

Eight Section Brocade Qigong

Qigong Ruler

Wuji Standing (Zhan Zhuang) Meditation

Taoism: Bibliography, Links, Resources

Cloud Hands: T'ai Chi Ch'uan and Chi Kung Website

Cloud Hands Blog

Chan and Daoist Poetry

The Spirit of Gardening

Green Way Blog

Fitness and Well Being

Meditation

Yoga

Walking

Qigong Studies by Mike Garofalo